Dotacje

Pozyskiwanie funduszy


Misją naszej firmy jest wspomaganie polskich przedsiębiorców w utrzymaniu konkurencyjności na wspólnym rynku europejskim.

Aby pomóc rodzimym firmom w dostosowaniu do wymogów unijnych oraz w rozwoju prowadzonej działalności świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskania dotacji zarówno z funduszu unii europejskiej jak i ze źródeł krajowych:

Nasza firma oferuje pełny pakiet usług doradczych związanych z funduszami unijnymi oraz finansami.

W obszarze funduszy unijnych oferujemy kompleksowe wsparcie w:


 • staraniach o dotacje,

 • doradztwo w trakcie przygotowywania inwestycji,

 • przygotowanie dokumentacji oraz wniosku,

 • badanie zgodności w trakcie realizacji projektu z wytycznymi unijnymi,

 • rozliczenie dotacji.

Proces POZYSKANIA DOTACJI – FUNDUSZU

STAR CONSULTING oferuje usługę doradczą w zakresie pozyskania środków finansowych na dany projekt.

Gwarantujemy:


 • dobór najlepszego dla Państwa firmy funduszu i programu UE poprzez analizę możliwości otrzymania dofinansowania,

 • przygotowanie dokumentacji projektu oraz pomoc w kompletowaniu właściwych załączników,

 • przygotowywanie studium wykonalności, biznes planów w tym analiz finansowo – ekonomicznych,

 • udzielenie pomocy w zakresie doradztwa koniecznego do uzyskaniu zaświadczeń i skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji, prace nad montażem finansowym,

 • opracowanie wniosków i biznes planów do wszystkich działań/ inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwie,

 • złożenie wcześniej podpisanego w siedzibie Zleceniobiorcy wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Proces OBSŁUGI PROJEKTÓW UNIJNYCH

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie obsługi projektów unijnych. Dlatego też proponujemy kompleksową usługę doradczą w zakresie realizacji projektów.

Gwarantujemy:


 • profesjonalne i kompleksowe zarządzanie projektami,

 • reprezentowanie Klienta w Instytucjach Wdrażających i Zarządzających Projektami i innych organach finansujących, w tym złożenie wniosku i dokumentacji,

 • zastępstwo inwestorskie,

 • doradztwo przygotowujące do odbioru projektu i przeprowadzenia audytu,

 • przygotowanie przetargów,

 • obsługa w zakresie doradztwa prawnego projektów inwestycyjnych i szkoleniowych,

 • doradztwo prawne dla klientów występujących z wnioskiem i klientów chcących odwołać się od negatywnej decyzji samodzielnie,

 • odwołania od negatywnych decyzji Instytucji Wdrażających,

 • udzielania pomocy przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje oraz ich późniejsze ew. aneksowanie, pisma dot. ew. zmian w projekcie w zakresie udzielonych przez Zleceniodawcę pełnomocnictw.

Proces ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI – AUDYTY

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, zarówno doradczymi, szkoleniowymi jak i inwestycyjnymi. Oferujemy także profesjonalny audyt odpowiadający trudnym audytom kontrolnym z jednostek wdrażających i monitorujących programy unijne:

 • kontrola napisanego samodzielnie przez beneficjenta wniosku, w zakresie zgodności z wytycznymi do aplikowanego programu pomocowego oraz prawa europejskiego,

 • analiza możliwości pozyskania środków finansowych w oparciu o wytyczne do danego programu poprzez analizę możliwości otrzymania dofinansowania,

 • analiza i kontrola finansowa realizacji projektu, działań kwalifikowanych i nie kwalifikowanych, ocena możliwości zrealizowania zakładanych wskaźników do projektu,

 • analiza księgowa projektu, ewidencja środków trwałych, kontrola prawidłowości księgowania i opisu faktur, środków OT, kontrola płatności,

 • kontrola promocji projektu unijnego,

 • kontrola prawna podpisywanych umów.

Proces ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Oferujemy skutecznie usługi doradcze w zakresie rozliczenia dotacji i pomoc w procedurze rozliczenia refundacji.

 • udzielania pomocy doradczej w zakresie niezbędnej sprawozdawczości w trakcie wydatkowania środków uzyskanych z dotacji realizacji inwestycji w celu uzyskania dotacji (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji),

 • współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania z zapisami umowy o dotację,

 • uporządkowanie kwestii księgowości projektowej, kontrola faktur zakupowych, dokumentów OT,

 • uporządkowanie kwestii formalnych, umów wdrożeniowych i licencyjnych,

 • asysta przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Nadzorującej lub Wdrażającej program dotacji.


Nasz bezpośredni kontakt:

Sonia Buba

Specjalista ds. dotacji

tel.: 32 419 60 29 wew. 127

kom.: 728 971 407

dotacje@starconsulting.pl


Copyright © 2021 Star-Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Powrót do góry
pl_PLPolish