Doradztwo prawne

Ochrona i obsługa prawna

Nasza firma współpracuje z uznaną na polskim rynku kancelarią prawną i dla swoich klientów oferuje możliwość nawiązania współpracy w zakresie ochrony i obsługi prawnej między innym w zakresie:

  • udzielania porad i konsultacji prawnych związanych z bieżącą działalnością przedsiębiorcy,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • opiniowania i przygotowywania umów, statutów, regulaminów,
  • redagowania pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami czy organami administracji,
  • reprezentowania klienta wsporach z dłużnikami,
  • reprezentowania klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  • prowadzenia spraw pracowniczych,
  • egzekwowania wierzytelności,
  • opiniowania wzorców umownych,
  • tworzenia wzorców umownych dostosowanych do działalności przedsiębiorstwa,
  • wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawa.
Powrót do góry
pl_PLPolish