Dotacje

Pozyskiwanie funduszy

Misją naszej firmy jest wspomaganie polskich przedsiębiorców w utrzymaniu konkurencyjności na wspólnym rynku europejskim.

Aby pomóc rodzimym firmom w dostosowaniu do wymogów unijnych oraz w rozwoju prowadzonej działalności świadczymy usługi doradcze w zakresie pozyskania dotacji zarówno z funduszu unii europejskiej jak i ze źródeł krajowych:

Nasza firma oferuje pełny pakiet usług doradczych związanych z funduszami unijnymi oraz finansami.

W obszarze funduszy unijnych oferujemy kompleksowe wsparcie w:

  • staraniach o dotacje,
  • doradztwo w trakcie przygotowywania inwestycji,
  • przygotowanie dokumentacji oraz wniosku,
  • badanie zgodności w trakcie realizacji projektu z wytycznymi unijnymi,
  • rozliczenie dotacji.


Proces POZYSKANIA DOTACJI – FUNDUSZU

STAR CONSULTING oferuje usługę doradczą w zakresie pozyskania środków finansowych na dany projekt.

Gwarantujemy:

  • dobór najlepszego dla Państwa firmy funduszu i programu UE poprzez analizę możliwości otrzymania dofinansowania,

  • przygotowanie dokumentacji projektu oraz pomoc w kompletowaniu właściwych załączników,

  • przygotowywanie studium wykonalności, biznes planów w tym analiz finansowo – ekonomicznych,

  • udzielenie pomocy w zakresie doradztwa koniecznego do uzyskaniu zaświadczeń i skompletowaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania dotacji, prace nad montażem finansowym,

  • opracowanie wniosków i biznes planów do wszystkich działań/ inwestycji realizowanych w przedsiębiorstwie,

  • złożenie wcześniej podpisanego w siedzibie Zleceniobiorcy wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.


Proces OBSŁUGI PROJEKTÓW UNIJNYCH

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie obsługi projektów unijnych. Dlatego też proponujemy kompleksową usługę doradczą w zakresie realizacji projektów.

Gwarantujemy:

  • profesjonalne i kompleksowe zarządzanie projektami,

  • reprezentowanie Klienta w Instytucjach Wdrażających i Zarządzających Projektami i innych organach finansujących, w tym złożenie wniosku i dokumentacji,

  • zastępstwo inwestorskie,

  • doradztwo przygotowujące do odbioru projektu i przeprowadzenia audytu,

  • przygotowanie przetargów,

  • obsługa w zakresie doradztwa prawnego projektów inwestycyjnych i szkoleniowych,

  • doradztwo prawne dla klientów występujących z wnioskiem i klientów chcących odwołać się od negatywnej decyzji samodzielnie,

  • odwołania od negatywnych decyzji Instytucji Wdrażających,

  • udzielania pomocy przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje oraz ich późniejsze ew. aneksowanie, pisma dot. ew. zmian w projekcie w zakresie udzielonych przez Zleceniodawcę pełnomocnictw.


Proces ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI - AUDYTY

Posiadamy duże doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, zarówno doradczymi, szkoleniowymi jak i inwestycyjnymi. Oferujemy także profesjonalny audyt odpowiadający trudnym audytom kontrolnym z jednostek wdrażających i monitorujących programy unijne

  • kontrola napisanego samodzielnie przez beneficjenta wniosku, w zakresie zgodności z wytycznymi do aplikowanego programu pomocowego oraz prawa europejskiego,

  • analiza możliwości pozyskania środków finansowych w oparciu o wytyczne do danego programu poprzez analizę możliwości otrzymania dofinansowania,

  • analiza i kontrola finansowa realizacji projektu, działań kwalifikowanych i nie kwalifikowanych, ocena możliwości zrealizowania zakładanych wskaźników do projektu,

  • analiza księgowa projektu, ewidencja środków trwałych, kontrola prawidłowości księgowania i opisu faktur, środków OT, kontrola płatności,

  • kontrola promocji projektu unijnego,

  • kontrola prawna podpisywanych umów.


Proces ROZLICZANIA PROJEKTÓW UNIJNYCH

Oferujemy skutecznie usługi doradcze w zakresie rozliczenia dotacji i pomoc w procedurze rozliczenia refundacji.

  • udzielania pomocy doradczej w zakresie niezbędnej sprawozdawczości w trakcie wydatkowania środków uzyskanych z dotacji realizacji inwestycji w celu uzyskania dotacji (raporty techniczne i finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji),

  • współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności fakturowania z zapisami umowy o dotację,

  • uporządkowanie kwestii księgowości projektowej, kontrola faktur zakupowych, dokumentów OT,

  • uporządkowanie kwestii formalnych, umów wdrożeniowych i licencyjnych,

  • asysta przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Nadzorującej lub Wdrażającej program dotacji.

Powrót do góry
pl_PLPolish