Kadry i BHP

Usługi kadrowe i BHP

Usługi kadrowe i BHP obejmują między innymi:

    • tworzenie regulaminów pracodawcy (regulamin pracy, ZFŚS, PFRON, siatka wynagrodzeń),
    • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
    • prowadzenie akt osobowych pracowników,
    • prowadzenie pozostałych spraw pracowniczych (urlopy, absencje, badania lekarskie, uprawnienia, ewidencja czasu pracy itp.),
    • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
    • obsługa umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
    • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich,
    • kompletowanie dokumentacji pracowników w celu ustalenia kapitału początkowego,
    • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
    • pełna obsługa kadrowo-płacowa Zakładów Pracy Chronionej (ZFRON, dofinansowania z PFRON),
    • doradztwo w zakresie Prawa Pracy,
    • doradztwo w zakresie BHP,
    • przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla pracowników,
    • nadzór nad warunkami pracy w zakresie BHP w zakładzie,
    • prowadzenie dokumentacji z zakresu BHP zakładu.

Usługi w zakresie wynagrodzeń obejmują między innymi:

    • sporządzanie list płac z umów o pracę i cywilnoprawnych,
    • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami składek ZUS,
    • prowadzenie całokształtu spraw związanych z rozliczeniami podatku dochodowego od osób fizycznych,
    • sporządzanie deklaracji PIT, ZUS i PFRON,
    • przygotowywanie płatności z tytułu zobowiązań pracowniczych i budżetowych,
    • naliczanie należności z tytułu świadczeń pracowniczych (diety, ekwiwalenty, ryczałty, itp.),
    • naliczanie świadczeń wynikających z ZFŚS, ZFRON.
Powrót do góry
pl_PLPolish