Księgowość

Obsługa rachunkowa

Usługi księgowe obejmują między innymi:

I - Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych w tym:

  • weryfikacja polityki rachunkowości, w tym zakładowego planu kont,
  • weryfikacja formalna i rachunkowa dokumentów finansowych,
  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w księdze głównej,
  • prowadzenie ksiąg pomocniczych w zakresie: - majątku trwałego, - gospodarki magazynowej, - należności i zobowiązań, - rozliczenia podatku VAT,
  • rozliczanie kosztów,
  • kontrola kompletności i rzetelności wpisów w księdze głównej,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.


II - Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji przychodów w tym:

  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji pomocniczych w zakresie: - majątku trwałego, - rozliczenia podatku VAT,
  • kontrola kompletności i rzetelności wpisów,
  • sporządzanie deklaracji i rozliczeń podatkowych,
  • sporządzanie rozliczeń rocznych,
  • okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.


III - Prowadzenie podmiotów w oparciu o ewidencję ryczałtu jak również prowadzenie księgowości dla rolników.

Powrót do góry
pl_PLPolish