Ochrona przeciwpożarowa

Usługi PPOŻ
W zakresie usług dotyczących ochrony przeciwpożarowej współpracujemy z firmą zatrudniającą inżynierów pożarnictwa posiadających wysokie kwalifikacje i szeroki wachlarz kompetencji zawodowych. W ramach tej współpracy oferujemy w bardzo dobrych cenach: przeglądy, legalizacje, naprawy, remonty gaśnic i agregatów gaśniczych:

  • badania ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
  • próby ciśnieniowe węży hydrantowych,
  • wyposażanie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy i oznakowanie ewakuacyjne,
  • opracowanie i aktualizacje Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z Planami Ewakuacyjnymi,
  • szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym również szkolenia praktyczne z użyciem trenażera pożarowego,
  • opracowanie Oceny zagrożenia wybuchem, ryzyka wybuchu i Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
  • organizację tzw. próbnych ewakuacji, ćwiczeń z Państwową Strażą Pożarną,
  • opracowanie rozwiązań zamiennych i ekspertyz z zakresu ochrony ppoż uzgodnionych z Rzeczoznawcą ds. Zabezpieczeń Przeciwpożarowych,
  • stały nadzór firm z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Powrót do góry
pl_PLPolish