Ubezpieczenia

Majątkowe i osobowe

Oferujemy państwu kompleksową i w pełni profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Stawiamy sobie za cel zaprezentowanie oferty wiodącego, stabilnego i przez to wiarygodnego towarzystwa ubezpieczeniowego. W swoich działaniach staramy się kierować zawsze dobrem klienta, a każdego z klientów obejmuję specjalną, wysoce zindywidualizowaną opieką. Szczególną wagę przywiązujemy do zaprezentowania zakresu pokrycia ryzyka wraz z jego wyłączeniami, jednak ostateczną decyzję w zakresie wyboru ubezpieczyciela pozostawiamy Klientowi.

Świadczone przez nas usługi ubezpieczeniowe uwzględniają całą bogatą ofertę ubezpieczeń dla osób fizycznych i przedsiębiorstw. W ich skład wchodzą:


Ubezpieczenia majątkowe

  • ubezpieczenia mieszkań

  • ubezpieczenia budynków i lokali mieszkaniowych

  • ubezpieczenia domków letniskowych

  • ubezpieczenia domów w budowie


Ubezpieczenia osobowe

  • Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

  • Koszty leczenia w czasie podróży i pobytu za granicą

  • Ubezpieczenia OC

  • Świadczenia szpitalne


Ubezpieczenia rolne

  • Obowiązkowe Ubezpieczenie Rolne

  • Obowiązkowe Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa

  • Ubezpieczenie Agro Assistance


Ubezpieczenia komunikacyjne

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

  • Ubezpieczenie Autocasco (AC)

  • Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów

  • Assistance

  • Ubezpieczenie Ochrony Prawnej (OP)

  • Zielona Karta


Ubezpieczenia podmiotów gospodarczych

  • Ubezpieczenie mienia

    • Kompleksowe ubezpieczenie mienia o od wszystkich ryzyk „All risks”

    • Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

    • Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

    • Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

    • Ubezpieczenie od wandalizmu

    • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

  • Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej

  • Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)

  • Ubezpieczenia transportowe

    • Ubezpieczenie mienia w transporcie

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika

    • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora

Nasz bezpośredni kontakt:

Sonia Konieczna

Stanowisko
tel. 32 419 60 29 wew. 127
kom. 728 971 407
ubezpieczenia@starconsulting.pl

Portfolio firm ubezpieczeniowych:

ubezpieczenia-allianz-logo
ubezpieczenia-axa-logo
ubezpieczenia-compensa-logo
ubezpieczenia-ergo-hestia-logo
ubezpieczenia-gothaer-logo
ubezpieczenia-hdi-logo
ubezpieczenia-link4-logo
ubezpieczenia-mtu-logo
ubezpieczenia-proama-logo
ubezpieczenia-pzu-logo
ubezpieczenia-warta-logo
ubezpieczenia-ycd-you-can-drive-ergo-hestia-logo
Powrót do góry
pl_PLPolish