TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ważne informacje


Wartość wsparcia


Szacowana całkowita wartość wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej to 212 mld zł (blisko 10% PKB). Co się składa na tę kwotę?


• Gotówkowy komponent rządowy o wartości ok. 67 mld (2,9% PKB). Składają się na niego wydatki budżetu państwa, ZUS i funduszy celowych.

• Płynnościowy komponent rządowy o wartości ok. 75,5 mld zł (3,3% PKB). Składają się na niego: wakacje kredytowe i odroczone daniny, a także finansowanie płynnościowe w postaci kredytów i kapitału głównie z wykorzystaniem instrumentów finansowych Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR, BGK, KUKE, ARP).

• Pakiet płynnościowy NBP o wartości ok. 70 mld zł, który zapewni niezbędną płynność i warunki kredytowe.
Wsparcie z ZUS.


Jakie wsparcie można otrzymać w ZUS?


• Zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. dla osób prowadzących działalność, firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 50 osób, spółdzielni socjalnych i duchownych

• Świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło)

• Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

• Ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

• Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

• Zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty lub umowy o odroczeniu terminu płatności na okres 3 miesięcy
W jaki sposób można ubiegać się o wsparcie w ZUS?


Aby otrzymać wsparcie realizowane przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Poniżej odnośnik do wniosków na stronie ZUS:


Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS
Ponadto, poniżej przedstawiamy linki do najważniejszych informacji dotyczących „tarczy antykryzysowej”:

Tarcza antykryzysowa


Wyszukaj wsparcie dla swojej firmy


Pakiet dot. tarczy antykryzysowej wszedł w życie


Koronawirus – najważniejsze informacje dla przedsiębiorców


Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec – maj 2020 r.


Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS


WUP K-ce – Dla pracodawców i przedsiębiorców – Tarcza antykryzysowa COVID-19
Wsparcie dla Klientów Banków Spółdzielczych:


KORONAWIRUS – informacje dla klientów Banków Spółdzielczych
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wyboru właściwych wniosków oraz właściwej formy pomocy we własnym zakresie, według Państwa wiedzy, po uprzednim zapoznaniu się z informacjami ogólnie dostępnymi.


Informujemy również, iż nie świadczymy usług doradczych w zakresie "tarczy antykryzysowej" oraz nie wypełniamy wniosków o wsparcie do Urzędu Pracy.


Ponadto, przypominamy, iż obsługa stacjonarna w biurze nadal nie funkcjonuje, przez wzgląd na nasze i Państwa bezpieczeństwo. Prosimy o dostarczanie dokumentów elektronicznie lub osobiście do skrzynki znajdującej się w wyznaczonym miejscu na terenie biura.


Copyright © 2021 Star-Consulting. Wszelkie prawa zastrzeżone. Polityka prywatności.

Powrót do góry
pl_PLPolish